ข่าวและประกาศ


Available courses

การใช้งาน Microsoft Teams

การใช้งาน Microsoft Teams

Microsoft Teams คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับ การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย ...
Course

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz

QUIZIZZ คืออะไร     https://quizizz.com เป็นเว็บไซต์...
Course

การสร้างเกมด้วย Wordwall

การสร้างเกมด้วย Wordwall

Course

การใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น

การใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น

Course

การใช้งาน Google Form เบื้องต้น

การใช้งาน Google Form เบื้องต้น

Course

การใช้งาน Google Meet เบื้องต้น

การใช้งาน Google Meet เบื้องต้น

Course

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่องเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่องเศษส่วน

 https://youtu.be/BxcMNJrB4NY 
Course

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เรื่อง สระ

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เรื่อง สระ

 https://youtu.be/fmTJpgfI204 
Course

IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Digital Literacy Certification

          Digital Literacy Certification (...
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

Course

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 1

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 1

 https://youtu.be/-suP_11kBIc        &nbs...
Course

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 2

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 2

วิดีโอแนะนำรายวิชา  https://youtu.be/Ffgn2GemGKI  
Course

ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาในระดับขั้นต้น คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โ...
Course

อาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหาร

อาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหาร

อาหารหลัก 5 หมู่ มีสารอาหารที่อยู่ในอาหาร 6 ประเภท ได้แก่คาร์โบไฮเด...
Course

ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร

Course

การย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูด...
Course

การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ

การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ

Course

การสอนทักษะกระบี่กระบอง

การสอนทักษะกระบี่กระบอง

รายวิชา การสอนทักษะกระบี่กระบองโดย อาจารย์ติยาพร ธรรมสนิท ภาค...
Course

จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)

จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)

คำอธิบายรายวิชา           ประวัติ การพ...
Course

ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental Biology Laboratory)

ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental Biology Laboratory)

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

วิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology)

วิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology)

คำอธิบายรายวิชา        &nbs...
Course