Available courses

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

          โครงสร้างของจุลินทรีย์และปรสิตบา...
Course

การสอนทักษะกระบี่กระบอง

การสอนทักษะกระบี่กระบอง

รายวิชา การสอนทักษะกระบี่กระบองโดย อาจารย์ติยาพร ธรรมสนิท ภาค...
Course

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 2

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 2

วิดีโอแนะนำรายวิชา https://youtu.be/GsaT40ur-LI 
Course

ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาในระดับขั้นต้น คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โ...
Course

การใช้ Google Apps for Education

การใช้ Google Apps for Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ร่วมมือกับ Google ประเทศไทย ในการนำ G...
Course

IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Digital Literacy Certification

          Digital Literacy Certification (...
Course

การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ

การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ

Course

ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร

Course

การย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูด...
Course

อาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหาร

อาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหาร

อาหารหลัก 5 หมู่ มีสารอาหารที่อยู่ในอาหาร 6 ประเภท ได้แก่คาร์โบไฮเด...
Course

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 1

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 1

 https://youtu.be/-suP_11kBIc        &nbs...
Course

ข่าวและประกาศ